moute amb llibertat
Què és?
Treball corporal emocional
Moviment expressiu ens permet l’alliberament de les tensions físiques i emocionals, recarreguem energia i ens relaxem compartint la vivència amb el grup.

Aquest grup d'aprofundiment combina el moviment guiat amb música, amb el moviment lliure. S'experimenta amb cos, emoció i creativitat. És un espai on pots dirigir tota la teva atenció sobre tu mateix. Recomanem l'assistència amb regularitat. A través del cos flexibilitzem el caràcter i així guanyem espai intern, aumentem la llibertat, recuperem la capacitat de decisió, augmentem la nostra vitalitat, mantenim en un to muscular i elasticitat adequada, gaudint en el nostre dia a dia, trovan, recuperant i mantenint l'alegria de viure amb plenitud. Integrem el moviment guiat i lliure el ball la imitació la creativitat la música el massatge el contacte l'expressió l'alineació la veu la improbització teatral l'auto-coneixement el silenci asanes de ioga estiraments.
moviment expressiu